ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ

Αλαμάνας 20 Καλογρέζα Ν.ΙωνίαςΑλαμάνας 20 Καλογρέζα Ν.Ιωνίας

Η ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 20.

 Ασχολούμαστε με το αντικείμενο από το 1994 με δικές μας σχολές από το 2003.

 Παρέχουμε διπλώματα όλων των κατηγοριών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.Μαθαίνουμε στους πελάτες σωστή και ασφαλή οδήγηση από το 0. Για τους αρχάριους της οδήγησης δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και εκμάθηση της οδήγησης. Συνεννοούμαστε μαζί σας για τα σημεία μαθημάτων για να σας διευκολύνουμε.Οι τιμές μας είναι οι πλέον ανταγωνιστικές. Τα αποτελέσματα επιτυχίας μας στις εξετάσεις αγγίζουν το απόλυτο στο μέτρο του δυνατού.Επιλέγουμε, στοχεύουμε και σας οδηγούμε στην άδεια κυκλοφορίας που επιλέγετε.