ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ

Αλαμάνας 20 Καλογρέζα Ν.ΙωνίαςΑλαμάνας 20 Καλογρέζα Ν.Ιωνίας

Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

*Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας κράτους μέλους Ε.Ε. σε Ελληνική

*Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε Ελληνική

*Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από Αμερική - Καναδά - Αυστραλία - Ιαπωνία - Ν. Αφρική – Ν. Κορέα σε Ελληνική

*Μετατροπή αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε Ελληνικές

*Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδίδεται από την Ελληνική αστυνομία

*Αντικατάσταση άδειας οδήγησης (ερασιτεχνικής επαγγελματικής ή μοτοσικλέτας) σε κοινοτικού τύπου

*Ανανέωση άδειας οδήγησης

*Αντίγραφο άδειας οδήγησης (ερασιτεχνικής επαγγελματικής ή μοτοσικλέτας) λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς

*Χορήγηση ή ανανέωση ή επέκταση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ)

*Έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς ή απώλειας ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ)

Άδειες κυκλοφορίας

*Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.

*Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών (αλλαγή κινητήρα)

*Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου

*Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λ.Ι.Χ.

*Χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών

*Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. στο όνομα κληρονόμων

*Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας λόγω απώλειας - φθοράς – κλοπής

*Μεταβίβαση ενάριθμου Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

 

Fill in the form below to apply for a selected program.

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά